-A A A+
16August 2019
Harithakarma Sena Green Hands Inaguration
 • chavakkad

ചാവക്കാട് നഗരസഭ്യ മാലിന്യ മുകതമാക്കി ചന്തമുള്ള ചാവക്കാടാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാലിന്യ സംസ്ക്കരത്തിന് ഊന്നൽ  നല്കി കൊണ്ട് മാതൃകപരമായ പ്രവത്തനങ്ങൾക്ക് നഗരസഭ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ആയതിന്റെ ഭാഗമായി 30 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി യുള്ള ഹരിത കർമ്മ സേനയേയും മെറ്റീരിയൽ റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി കേന്ദ്രവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ആയതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 2019 ആഗസ്റ്റ്16 തീയ്യതി വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക് ബഹു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എ.സി മൊയ്തീൻ അവർകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു

8August 2019
Ujwal Yojana free Gas connection to Nhg members
 • Council Hall Chavakkad

Ujwal Yojana gas connection Ingaruation by Municipal Chairman Sri N K Akbar to NHG members of Chavakkad municipality

1August 2019
Harithakarma Sena - Uniform Distribution
 • Council Hall Chavakkad

Uniform Distribution of Green Hands -Harithakarma Sena Unit Of Chavakkad Municipality by Municipal Chairman N K Akbar

17July 2019
Food Fest -"INJIM PULIM"
 • Kitchen Block-TOWN HALL GURUVAYOOR

 

      Kudumbashree Food fest " INJIM PULIM " conducted by NULM Guruvayoor Municipality for the inclusion of 8 Kudumbashree Catering unit. Food fest is inaugurated by Municipal Chairperson Mrs.Revathi V S in the presence of DMC Thrissur Mr.Jyothish Kumar K V,Municipal Vice chairperson Mr.K P Vinod,Standing committee members,Coucilors,CMMU,CDS chairpersons and Kudumbashree Members.Food Fest ended on 20th July.

20July 2019
GENERAL ORIENTATION TRAINING
 • CHAVAKKAD MUNICIPALITY CONFERENCE HALL

 GOT regarding animal husbendry will be conducted on Chavakkad Municipality conference hall on 20-07-2019 

8July 2019
'ചിറക് 2019'
 • Chavavakkad Busstatnd

ചാവക്കാട് നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ NULM സംയുക്തമായി  'ചിറക് 2019' എന്ന പേരിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സംഗമം ചാവക്കാട് busstand  പരിസരത്ത് വച്ച് നടന്നു. ചാവക്കാട് നഗരസഭ ചെയർമാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യതു.

27June 2019
EST& P Mobilisation Camp 2019
 • CHAVAKKAD CONFERENCE HALL

A mobilisation camp regarding ESTP will be held on 27-06-2019 at 10.PM at Chavakkad Conference Hall

21June 2019
Task force meeting
 • CHAVAKKAD CONFERENCE HALL

Task force meeting of Bank mangers will be held on 21-06-2019 at 3. Pm at Chavakkad Municipality Conference hall.

22June 2019
DFK - Nutri food distribution Ingruation
 • Govt . V H S E , Pudukad

2019 - 21 Agathy Rahitha Keralam beneficiaries 1st month nutrician food distribution Ingruated by Smt. Ambili sivarajan ( President of Pudukad Gramapanchayath) .

29May 2019
FOOD FEST - ADIMUDI NADAN
 • MUNICIPAL TOWN HALL

CHALAKUDY MUNICIPALITY CDS IN CONNECTION WITH NULM CONDUCTED FOOD FEST FIR NEW CATERING CANTEEN UNITS.

PROGRAMME INAGURATED BY HONARABLE CHAIR PERSON SMT.JAYANTHY PRAVEENKUMAR, MUNICIPAL COUNCILLERS ,CDS CHAIRPERSON, ADMC BAIJU MUHAMMED PARTICIPATED .  FOOD FEST ENDED ON 02 JUNE 2019

4June 2019
Swad food fest 2019
 • Chavakkad Beach

ചാവക്കാട് സ്വാദ് ഫെസ്റ്റ് 2019 കുടുംബശ്രീ

                           ഭക്ഷ്യമേള

 

 

 ചാവക്കാട് നഗരസഭ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കുടുംബശ്രീയും ദേശീയനഗര ഉപജീവന ദൗത്യവും ( NULM ) സംയുക്തമായി നഗരസഭ പരിധിയിലെ കുടുംബശ്രീ സംരംഭകരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നടത്തുന്ന കുടുംബശ്രീ ഭക്ഷ്യമേള ചാവക്കാട് സ്വാദ് ഫെസ്റ്റ് -2019 ശ്രീ കെ വി അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍ എം എല്‍ എ ജൂണ്‍ 4-ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ഉദ്ഘാടന കര്‍മ്മം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

 

 ജൂണ്‍ 4 മുതല്‍ 7 വരെ ( വൈകിട്ട് 3 മണി മുതല്‍ 9 മണി വരെ ) ചാവക്കാട് ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ചില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മേളയിലേക്ക് താങ്കളുടെ മഹനീയ സാന്നിദ്ധ്യവും സഹകരണവും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

 

ڇവരുവിന്‍ ആസ്വദിക്കുവിന്‍

രുചി വൈവിധ്യം നേരിട്ടറിയുവിന്‍

 

നാവില്‍ കൊതിയൂറും വിഭവങ്ങളുമായ്

ചാവക്കാട് ബീച്ച് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

സ്വാദ് ഫെസ്റ്റ് 2019

വിഭവങ്ങള്‍

 

കിളിക്കൂട് മിന്‍റ് ടീ

ഇടിമുട്ട് കുഴല്‍ പത്തിരി

മീന്‍ ചേലാക്കി കിഴിപൊറോട്ട

ചിക്കന്‍ ചേലാക്കി പൊറോട്ട

പഴംപൊരി  + ബീഫ്ക്കറി കാടഫ്രൈ

മീന്‍ വറ്റിച്ചത് 

വിവിധയിനം പായസങ്ങള്‍

ചുക്കുകാപ്പി, സുലൈമാനി

കൂടാതെ കഫെശ്രീയുടെ തനത് വിഭവങ്ങള്

29May 2019
Mission 80 Days Review at CDS 1 Guruvayoor
 • Veterinary Hospital Hall Guruvayoor

    Mission 80days review conducted at CDS level in Guruvayoor Veterinary Hospital Hall.Member Secretary Mr.Pradeep ,CDS 1 chairperson Miss.Bindhu M K,Salini Accountant and CMMU are presented.

28May 2019
ESTP Mobilization Camp
 • Veterinary Hospital Hall Guruvayoor

   ESTP Mobilization Camp conducted at Veterinary Hospital Hall Guruvayoor.25 Candidates attend the camp.Training Centre representiative Mr.Sony Jose explain the course details.CMMU attend the Camp.

6May 2019
General body meeting CDS
 • Conference Hall

ചാവക്കാട് നഗരസഭ CDS ന്റെ നേത്വതത്തിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ ഉൾകൊള്ളിച്ച് ഒരു General Body Meeting നഗരസഭ Conference hall ൽ കൂടുകയുംകുടുംബശ്രീയുടെ ഈ വർഷം നടത്തെണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ  വിവരിക്കുകയും

28March 2019
Saras Mela 2019 - 28/03/2019 to 07/04/2019
 • Cheruvathoor Ground, Kunnamkulam

Organised by Kudumbashree Mission Saras Mela 2019, the national food and cultural expo, the largest rural exhibition in the country which would offer the best of traditional ethnic food and artistry at Cheruvathur Ground, Kunnamkulam, Thrissur on 28 March 2019. Thousands of entrepreneurs from different parts of the country has participated with various kinds of products to steal the hearts of the customers. The products includes food, clothing, handmade items, household items etc.  Around 250 colorful stalls are set up at Cheruvathur ground at Kunnamkulam.  

 

The Saras fair, which is being conducted by the Kudumbashree Mission in cooperation with the Ministry of Rural Development and the State government is a 11 long days stretched exhibition cum sale programme. The objective of the fair is to ensure market for rural entrepreneurs and to provide an opportunity to sell their products without any interference of any second person.  Through this fair the rural artisans, craftsmen, and beneficiaries of Self Help Groups (SHG) across India exhibit and sell their products directly with customers, thereby earning additional income as well as a significant exposure. 

 

The entrepreneurs came all the way from different states to make the fair more attractive with their traditional food items. entrepreneurs from 29 states and 7 union territories across the country participated in the programme. Micro entrepreneurs from different states of the country arrived at the Saras Fair 2019. The handicrafts showcased the heritage and culture of each states, art forms, jewelry, fabrics, utensils etc has been introduced for sale at the Saras Mela. The ethnic food prepared by the Kudumbashree women added more colour to the programme. 

 

The India food court which opened at the Saras Fair offered various cuisines from different states across the country. Thukpa, chow mein, thenthuk, fakthu, gyathuk, wonton and momos has been made available at the food stall of Sikkim. Lakshadweep biriyani, lakshdweep mass, keelanchi, chattipathiri, irachipathiri,fish roll, fish cutlet, fish samosa, pookkuthappam, kadukatti, choolala shake, maasappam, thokkappam,kattippaal, lakshadweep halwa, tuna pickle etc has been made available at sale at Lakshadweep's food stall. Karnataka's food stall offered rice bath, bisi bela bath, vanki bath, chaat dishes, ragi dishes, different varieties, pulav, bajjis, curries, rotis, golgappa, panipuri, masala poori, akki rotti, chicken kebab etc whereas marathi chicken biriyani, veg biriyani, pani puri, vada paav, dahee dappatta, chinna badam chutney, dahi vada, masala papad etc  hasb been offered by Maharashtra's food stall. Goan fish moli, grilled fish, vada paav, goan pakoda, goan veg dhaali,  varieties of prawn dishes and special goan masala papad has been offered by the food stall of Goa. Also various cuisines from different states across the country has made a delicious experience to the food lovers.

 

Officials of Kudumbashree National Resource Organisation in cooperation with Adebha Institute of Food Research and Hospitality Management, Thrissur (AIFRHM) has conducted an awareness class for these entrepreneurs to discuss the rules and regulations, the suggestions and their needs for the smooth participation in the fair. In addition to this, 45 student beneficiaries of DDUGKY conducted a flash mob near Kunnamkulam bus stand on 26  March 2019  for the publicity and promotion of the fair.

 

Saras fairs help the micro entrepreneurs to sell out their products to the consumers without the interventions of the middle men and would help them to grow better business relations and thereby increase their sales. This helped them in earning more income and better life style. The programme strictly follow green protocol and opened from 10 AM to 10 PM. Only cloth bags and paper bags has been used during the mela. Daily cultural programmes has been organised in connection with the programme. Entry to Saras Mela is absolutely free.