Name Designation Mobile No.
S.Harikishore IAS Executive Director 9446268401
Asha Varghese Director(A&F) -
Biju. T Administrative Officer -
- Accounts Officer -
- PO (Urban) -
Pramod.K.V PO (Organization) 9400934163
Amrida.G.S PO (Social Development) 9446750505
N.S.Niranjana PO (ME) 9349112883
Dathan.C.S PO (Agri) 9447699604
Dr.Nikesh Kiran.K.R PO (AH) 9946101005
Ajith Chacko COO (Livelihood) 9744797371
Sajith.S COO (NRO) 9447761018

 

 

Kudumbashree District Mssion DMCS and ADMCs - Contact Details (as on 25 February 2018)
Sl. No. District Name of DMC Contact number Sl. No. Name of ADMC Contact Number
1 Thiruvananthapuram Dr. K.R. Shaiju 9446615509 1 Siyad S. 9446850193
2 Anjana M.S. 9895858411
3 Jyothi K. Nair 8086644051
4 Shanimol A. 9447894148
2 Kollam A.G. Santhosh 9447800658 1 Muhammed Anzar A. 9745977100
2 Aju.V.R 9447789832
3 Saboora Beevi S. 9447080998
4    
3 Pathanamthitta S. Sabir Hussain 9447563296 1 Saleena K.H. 9495374394
2 Seema V.S. 9447409107
3 Monykhandan A. 9447892142
4    
4 Alappuzha Suja Eapen 9447400212 1 Ajayakumar K.B. 9072361364
2 Varghese V.J. 9446945589
3 Venugopal N. 9496020857
4 Suni P. 9447597528
5 Kottayam Suresh P.N. 9447564311 1 Sabu C. Mathew 9497850374
2 Tigi Prabhakaran 9496327272
3    
4    
6 Idukki Ajesh T.G. 9400030669 1 Binu R. 9496190800
2 Shajimon P.A. 9446027681
3    
4    
7 Ernakulam Ragesh K.R. (DMC i/c)  9496461568 1 Renjini S. 9895897132
2 Rajeena T.M. 9846870590
3 Vijayam K. 9495933627
4 Ragesh K.R. 9496461568
8 Thrissur Jothishkumar K.V. 9745722064 1 Baiju Muhammed M.A. 9447224704
2 Radhakrishnan K 9495065610
3 Jose M.P. 9497625211
4    
9 Palakkad Saithalavi P. 8589885889 1 Premadas S.V. 9446283182
2 Dinesh M. 9400109184
3 Harifa Beegum S.P. 9745530533
4 Premjith K.S.  9895559826
10 Malappuram Hemalatha C.K. 9539070343 1 Vinod K.M.  9496362728
2    
3    
4    
11 Kozhikode Kavitha P.C. 9497649098 1 Gireesh Kumar T. 9446482885
2 Gireeshan P.M. 9539267255
3    
4    
12 Wayanad Sajitha P. 9447841843 1 Jayachandran K.P. 9495013592
2 Haris K.A. 9539297074
3 Murali K.T. 9446445581
4    
13 Kannur Surjith M.  9847014647 1 Bindu P.K. 9446521337
2 Sushama A.N. 9947648729
3 Vasu Pradeep P. 9495621587
4    
14 Kasaragod Surendran T.T.  9447006242 1 Haridasan C. 9495076406
2 Haridas D. 9961417649
3    
4