Sl. No District DMC ADMC ADMC ADMC ADMC
1 Thiruvananthapuram Dr.K.R.Shaiju Shanimol.A Sindhu.S Anjana M.S. Jyothi K Nair
2 Kollam ---- Muhammed Anzar (DMC i/c) Smitha.V.S Aju.V.R ----
3 Pathanamthitta (3 ADMCs) Sabir Hussain Seema V.S Monykandan Siyad.S NO POST
4 Alappuzha ---- Varghese V.J (DMC i/c) Sunil.P N.Venugopal ----
5 Kottayam (3 ADMCs) Suresh.P.N. Saleena.K.H Sabu C Mathew Tigi Prabhakaran NO POST
6 Idukki (3 ADMCs) ---- Binu.R (DMC i/c) Saboora Beevi ---- NO POST
7 Ernakulam Tanie Thomas Ragesh.K.R Rajeena.T.M Renjini.S K.Vijayam
8 Thrissur K.V.Jyothish Kumar Jose M.P Baiju Mohammed M.A M.Baiju Radhakrishnan. K
9 Palakkad Saidalavi.P Harifa Beegam Dinesh M Premadas.S.V ----
10 Malappuram Hemalatha.C.K K.M.Vinod Ajitha K ---- ----
11 Kozhikode Kavitha.P.C Gireeshkumar.T Moidi.A.C Nasar Babu ----
12 Wayanad (3 ADMCs) Sajitha.P Jayachandran.K.P Haris.K.A ---- NO POST
13 Kannur Dr.M.Surjith Somasekharan.E.K Ajaya kumar.K.R Abdul Salam.P.P ----
14 Kasaragod Dr.M.K.Rajasekharan Renjith.K.P Haridasan.C ---- ----

Updated as on 10 - June - 2017