Sl. No District DMC ADMC ADMC ADMC ADMC
1 Thiruvananthapuram Dr.K.R.Shaiju Shanimol.A Anjana M.S. Jyothi K Nair Siyad.S.
2 Kollam Santhosh A G Muhammed Anzar Smitha.V.S Aju.V.R Saboora Beevi
3 Pathanamthitta (3 ADMCs) Sabir Hussain Seema V.S Monykandan Saleena. K.H NO POST
4 Alappuzha Suja Eapen Varghese V.J Sunil.P N.Venugopal Ajayakumar.K.B
5 Kottayam (3 ADMCs) Suresh.P.N. Sabu C Mathew Tigi Prabhakaran Benoy K Joseph NO POST
6 Idukki (3 ADMCs) T.G.Ajesh Binu.R Shajimon.P.A Anu S Nair NO POST
7 Ernakulam ---- Ragesh.K.R (DMC i/c) Rajeena.T.M Renjini.S K.Vijayam
8 Thrissur K.V.Jyothish Kumar Jose M.P Baiju Mohammed M.A Radhakrishnan. K ----
9 Palakkad Saidalavi.P Harifa Beegam Dinesh M Premadas.S.V K.M.Vinod (PKD) working in Malappuram
10 Malappuram Hemalatha.C.K K.M.Vinod (PKD) Premjith ---- ----
11 Kozhikode Kavitha.P.C Gireeshkumar.T Gireesan.P.M ---- ----
12 Wayanad (3 ADMCs) Sajitha.P Jayachandran.K.P Haris.K.A Murali K T NO POST
13 Kannur Dr.M.Surjith ---- Bindu P K Sushama Aachandi ----
14 Kasaragod Surendran.T.T Renjith.K.P Haridasan.C ---- ----

Updated as on 10 - Jan - 2018