District Org/MF DDU-GKY SD/ST ME & Marketing Urban MKSP/ AH
Thiruvananthapuram Siyad Shani Shani Anjana Anjana  Anjana
Kollam Aju  Aju Saboora / Gayathri Saboora Saboora Gayathri
Pathanamthitta Saleena Seema Saleena/Seema Seema Monykandan  Monykandan
Alappuzha Ajayakumar Venugopal Venugopal Sunil Varghese Varghese
Kottayam Sabu Binoy - Binoy Sabu Sabu
Idukki Shajimon Jose Shajimon Shajimon Binu Jose
Ernakulam Renjini Vijayam Ragesh Rajeena Ragesh Vijayam
Thrissur Valsala Biju Jose  Radhakrishnan Baiju  Baiju
Palakkad Premdas Dinesh - Dinesh Harifa Harifa
Malappuram Sai Rajeevan - Vinod Vinod Sai
Kozhikode Gireesh     Gireesh Gireesh Gireesh
Wayanad Jayashankar Murali  Murali  Haris Haris Haris
Kannur Akhilesh Sushma - Vasu Sushma Sushma
Kasaragod Haridas Joseph Prakashan Haridas Joseph Haridas