PAYAM CDS DATA
No. of ADS
18
No. of Total NHG
232
No. of Total NHG Members
3976
No. of SC NHG
1
No. of SC NHG Members
14
No. of ST NHG
3
No. of ST NHG Members
48
No. of Minority NHG
0
No. of Minority NHG Members
0
No. of General NHG
226
No. of General NHG Members
3934
No. of Elderly NHG
6
No. of Elderly NHG Members
92
No. of Transgender NHG
0
No. of Transgender NHG Members
0
No. of APL Members
1120
No. of BPL Members
2814