Sl.No. Name of the SPM/ ASPM First Presentation
31-10-2017
View / Download
Final Presentation
1 Dr. L.Ravikumar  
2 Arun P Rajan  
3 Dr. Praveen C.S  
4 Shibu. N. P.  
5 Leopole. T.  
6 Bipin Jose  
7 N.K. Riyas Abdulla  
8 Soya Thomas  
9 Priya. E.  
10 Sujitha. T  
11 Akhila Devi. P.  
12 Renu Georgy  
13 Nishanth. G. S.  
14 Jiby Mathew Philip  
15 Jiji. R. S.  
16 Vidya Nair. V. S.  
17 Nithya Rajan  
18 Pavitha. K  
19 Meghna. S.  
20 Anishkumar. M.S  
21 Bijesh. T. T.  
22 Devi Balakrishnan  
23 Bhavana. M.  
24 Roshni Pillai  
25 Prabhakaran. M. Melath  
26 Sarika. S.  
27 Chaithanya  
28 Ashamol N S  
29 Manjari  
30 Jayanthi Narendran